Idrætsklinik

FysioDanmark Ringkøbing´s Idrætsklinik

Idrætsklinikken er for alle der motionerer på et hvilket som helst niveau og er specialiseret i en hurtig udredning og plan for skadesforløbet således skaden ikke trækkes i unødig langdrag.

Idrætsfysioterapi eller sportsfysioterapi er fokuseret på målrettet vejledning og koncentreret om at få udøveren tilbage til sin sport eller motionsform - på et niveau som reducerer risikoen for tilbagefald. Derfor opstilles der kontinuerligt målbare mål for genoptræningen.

En idrætsfysioterapeut eller sportsfysioterapeut har speciel viden og interesse i behandling og genoptræning af mennesker med idrætsrelaterede symptomer i bevægeapparatet. Idrætsfysioterapeuten har indsigt i de fysiske krav som er karakteristisk for idrætsudøverens sportsgren.

Samarbejde er helt væsentligt i at få udøveren hurtigt og sikkert tilbage til sin idræt. Typisk lægges der en behandlingsplan, genoptræningsplan og en tidsanvisning i samarbejde med idrætsudøveren og eventuelt med idrætsudøverens træner. Her indgår også en plan for forebyggende træning som skal optimere udøverens evne til at modstå de idrætsrelaterede belastninger.

For at få belyst skadens årsagssammenhænge kan det være nødvendigt at lave en ultralydsskanning eller en bevægeanalyse.