tankemand

Filosofi

Vi fysioterapeuter arbejder tæt sammen omkring det faglige, hvor vi bruger hinandens erfaringer og specialer til egne og patienternes gavn.

Det er vigtigt, at patienterne føler sig velkomne og får en professionel fysioterapi i en atmosfære af tryghed og seriøsitet.

Det er vigtigt for FysioDanmark Ringkøbing, at behandlingsforløbene har effekt. I modsat fald vil vi, så vidt det er muligt, rådgive om andre muligheder i samråd med patientens egen læge.

Det er FysioDanmark Ringkøbing´s krav, at fysioterapeuterne er under en konstant udvikling i form af deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Det er vores ønske, at klinikkens speciale skal ligge i fysioterapeuternes faglige udvikling i forskellige retninger. Dog med en solid viden og kendskab til Mulligan, Mekanisk Diagnostisk Terapi (McKenzie-konceptet), Medicinsk Trænings Terapi (MMT), Idrætsfysioterapi og Muskulo-Skeletal Fysioterapi samt træning generelt.

Alle fortjener at have fysik til det liv, man gerne vil leve.