Behandling

For at få behandling/træning på klinikken skal du henvende dig til klinikken for at få aftalt en tid for behandlingsstart.
Der er tidsbestilling mellem kl. 8.00-12.00 og fra 12.30-14.00.

For at kunne modtage det offentlige sygesikringstilskud, skal du være henvist af en læge.
Hvis du har modtaget en genoptræningsplan fra et sygehus, kan du i særlige tilfælde, blive behandlet/trænet på klinikken. Det kræver en visitering af Ringkøbing-Skjern kommune.

Når du møder i klinikken første gang, er det vigtigt, at du medbringer dit gule sygesikringskort.
Derudover ønsker vi, at du medbringer et lagen eller et håndklæde til brug ved behandlingen.
Du har mulighed for at købe et lagen på klinikken for kr. 20,00.

Husk at meddele ved første konsultation om du er medlem af Sygesikring Danmark.

Behandlingen påbegyndes med en grundig undersøgelse for at finde funktionsforstyrrelserne og så vidt muligt klarlægge årsagen til generne.
Herudfra lægges der en behandlingsplan for rehabilitering og forebyggelse. Deri vil der være en informationsdel, hvor der lægges vægt på en god forståelse for problemet samt en plan for de forebyggende korrektioner og øvelser, som der typisk skal følges op på i hverdagen.

Hjemmebehandling kan efter indstilling fra din egen læge bevilges hvis det ikke er muligt at komme på klinikken.

Betaling kan ske kontant, MobilePay, dankort eller ved brug af indbetalingskort.

Afbud skal meddeles klinikken hurtigst muligt, og senest dagen før på
tlf. 9732 0156.

Udebliver man uden afbud, kan klinikken ifølge overenskomsten opkræve et gebyr på kr. 286,53